Garanties

Onder garantie vallen eventuele fabricagefouten. De garantie is uitsluitend beperkt tot kosteloze vervanging of herstel van onderdelen. Port en arbeidsloon zijn niet bij de garantie inbegrepen, evenals reparaties, welke voortvloeien uit een verkeerd gebruik van het apparaat en bij eigen poging tot reparatie.

Bamix

Huishoudelijk gebruik

Met uw aankoopbewijs heeft u recht op 2 jaar garantie op de door u gekochte bamix en levenslange garantie op de motor na datum van aankoop, mits deze is gekocht vanaf 1 januari 2020.

Professioneel gebruik

Met uw aankoopbewijs heeft u recht op 1 jaar garantie op de door u gekochte bamix en 2 jaar garantie op de motor na datum van aankoop, mits deze is gekocht vanaf 1 januari 2012.

Adres reparatie zendingen: BVBA Bodart & Co, Terbekehofdreef 60-62, 2610 Wilrijk

Dualit

Op alle elektronische producten van DUALIT geld een garantie van 2 jaar na aankoopdatum. Onder garantie vallen eventuele fabricagefouten. De garantie is uitsluitend beperkt tot kosteloze vervanging of herstel van onderdelen. Port en arbeidsloon zijn niet bij de garantie inbegrepen, evenals reparaties, welke voortvloeien uit een verkeerd gebruik van het apparaat en bij eigen poging tot reparatie.

Adres reparatie zendingen: BVBA Bodart & Co, Terbekehofdreef 60-62, 2610 Wilrijk

Jura

Huishoudelijk gebruik

Bodart & Co verleent de eindklant voor dit apparaat, dat voor huishoudelijk gebruik ontwikkeld en geconstrueerd is, aanvullend op diens rechten jegens de verkoper en onder de hieronder genoemde voorwaarden een fabrieksgarantie gedurende 25 maanden vanaf de datum van aankoop.

1. Voor producten die aan de selectieve handelsbinding onderhevig zijn, wordt de fabrieksgarantie uitsluitend verleend als het apparaat van JURA bij een geautoriseerde JURA dealer aangekocht is.

2. Gebreken worden binnen de garantieperiode door JURA verholpen. De garantie wordt naar keuze van JURA verleend door reparatie, vervanging van gebrekkige onderdelen of vervanging van het apparaat. De uitvoering van de garantie leidt niet tot het verlengen of opnieuw beginnen van een nieuwe garantieperiode. Vervangen onderdelen worden het eigendom van JURA.

3. Garantie kan niet worden verleend voor schade of gebreken die voortvloeien uit niet reglementaire aansluiting, onjuist gebruik of transport, reparatie of modificaties door niet geautoriseerde personen alsmede uit het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing. Met name als de gebruiks- of onderhoudsinstructies van JURA niet worden nageleefd, of als andere onderhoudsproducten dan de JURA waterfilter en de JURA reinigings- of ontkalkingstabletten worden gebruikt die niet voldoen aan de originele specificaties, vervalt ieder recht op garantie. Op slijtageonderdelen (zoals afdichtingen, maalschijven, kleppen) alsmede op schade als gevolg van vreemde voorwerpen in de molen (zoals stenen, hout, paperclips) wordt eveneens geen garantie verleend.

4. Als bewijs voor het recht op garantie geldt het bewijs van aankoop met vermelding van datum van aankoop en model. Om de afwikkeling te vereenvoudigen, dient het bewijs van aankoop - indien mogelijk - de volgende aanvullende gegevens te bevatten: naam en adres van de koper alsmede serienummer van het apparaat.

5. Als de eindklant een bedrijf of een rechtspersoon is, of als het apparaat niet in een huishoudelijke omgeving wordt gebruikt, bedraagt de fabrieksgarantie 12 maanden.

6. De garantie wordt in België verleend. Voor apparaten die in Europa gekocht en vervolgens naar een ander Europees land gebracht zijn, wordt garantie in het kader van de voor dit land van toepassing zijnde garantiebepalingen van JURA verleend.

7. Garantiewerkzaamheden worden in België na voorafgaand overleg met de service hotline 0900/100.21 of 03/260.67.64.

Professioneel gebruik

Professionele toestellen en huishoudtoestellen die gebruikt worden door een bedrijf of rechtspersoon, hebben een fabrieksgarantie van 12 maanden.

BVBA Bodart & Co
Service hotline:
E-mail:

Bereikbaarheid:


0900 100 21 of 03/260.67.64
Helpdesk@bodartservicehouse.be


Maandag 8u30 – 12u / 14u – 17u
Dinsdag tot vrijdag 8u30 – 17u
Zaterdag 9u - 13u (uitgezonderd in juli en augustus)


Adres reparatie zendingen: BVBA Bodart & Co, Terbekehofdreef 60-62, 2610 Wilrijk