Snelle bamix reparatie voor de Zelfweldoeners

H. Forrez, startte enkele jaren geleden zijn eigen vereniging, de zelfweldoeners, op.
De organisatie houdt zich bezig met het welzijn van anderen, voornamelijk helpen zij mensen die het door omstandigheden wat moeilijker hebben. Nu de winter nadert, maken zij zich extra zorgen om daklozen en mensen met voedingsproblemen.
Dat hun bamix het net deze winter liet afweten, vormde dus een groot probleem.

Gelukkig konden wij de zelfweldoeners snel uit de nood helpen.
Meneer Forrez schonk ons achteraf een mooie brief om zijn appreciatie te tonen.
Wij laten u graag even meelezen:

Geachte Directie,
Waarde Mevrouw, Mijnheer,

Bij deze wensen wij u proficiat te wensen voor de keuze van uw personeel in het algemeen maar in het bijzonder voor Mejuffer Tanja aan het onthaal en de vriendelijke technieker Ivan.

Kort relaas Wij zijn een vrijwilligers vereniging( De Zelfweldoeners) die ons in het bijzonder bezig houden met mensen die door omstandigheden van het leven het wat moeilijk hebben. Nu we de winter naderen zal dit zich zeker laten merken bij de daklozen en de nodige voedingsproblemen. Onze Mixer Bamix van het Type M 200 had het laten afweten en we hadden een dringend probleem.

Via de hoofdzetel ontvingen wij jullie gegevens doorgemaild . Onmiddellijk begaven wij ons naar uw mooie winkel, legden ons probleem voor aan Mejuffer Tanja en op onze vraag om even een technieker te mogen spreken werden wij spontaan geholpen door de heer Ivan.

Wij houden eraan via u dit super team in onze naam hartelijk te willen bedanken voor hun spontante hulp en voorbeeldige vriendelijkheid en plichtsbewustzijn.!

Wij zijn ervan overtuigd dat uw beide medewerkers een mooi visitekaartje zijn voor de firma Bodart !!!
Wij zullen zeker niet nalaten onze zeer aangename ondervinding aan vrienden, familie en kennissen mede te delen!

Met oprechte en de meeste cordiale groeten en dank
Voor de zelf Weldoeners

Heeft u ook een bamix?
Vergeet dan niet dat bamix absoluut geen 'wegwerp' is.
Wij kunnen uw bamix steeds herstellen, dit op effectieve en efficiënte manier.
Neem contact op met onze Helpdesk voor vragen: 0900 100 21